Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

NOTIFICARE LEGALĂ

ADMINISTRATORUL acestui domeniu www.mentos.ro(„Web”), este Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.(„PVM”), o companie cu următoarele date de identificare:

 

Sediu social: Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Prague, the Czech Republic

FISCALĂ: CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Detalii de înregistrare: C 37371 at the Municipal Court in Prague

 

Acces Web 

Această Notificare Legală reglementează accesul și utilizarea de către utilizator („Utilizator”) a paginii web, cu scopul de a furniza utilizatorului informații legate de PVM GROUP, PVM, produsele, activitățile și promoțiile sale.

Prin accesarea şi folosirea Web-lui, Utilizatorul acceptă termenii acestei Notificări Legale, a Politicii de Confidenţialitate şi de folosire a Cookie-urilorBy şi a Politicii privind Cookie-urile pe Web.

Înainte de a utiliza Web-ul, Utilizatorul trebuie să citească cu atenție Notificarea Legală,Politicile privind Confidențialitatea și Cookie-urile, având în vedere că acestea pot fi schimbate și/sau modificate în orice moment. Dacă Utilizatorul nu acceptă termenii din Notificarea Legala, acesta/aceasta nu poate utiliza Web-ul sau conținutul acestuia.

 

Folosirea şi funcţionarea Web-ului

Utilizatorul este de acord să utilizeze cu atenție Web-ul și informațiile conținute în acesta, şi că el/ea este supus/ă reglementărilor sale și prezentei Notificări Legale, precum și oricăror altor condiții necesare pe care PVM le poate stabili în acest sens Web. 

În plus, utilizatorul nu poate să comită vreo infracțiune cu intenția de a distruge, de a folosi abuziv și/sau de a supraîncărca Web-ul sau de a împiedica sub orice formă utilizarea și funcționarea normală a acestuia.

Utilizatorul este informat că, în cazul în care nu sunt respectate Notificarea Legala, Politica de Confidențialitate sau Politica privind Cookie-urile, sau dacă nu sunt respectati orice alți termeni sau condiții relevante stabiliti pe Web, PVM își rezervă dreptul de a limita, suspenda și/sau intrerupe accesul Utilizatorului la Web, folosind orice măsură tehnică necesară.

PVM se străduiește să mențină o bună funcționare a Web-ului, să evite erorile sau, dacă este necesar, să le repare și să păstreze conţinutul Web-ului mereu actualizat în mod corespunzător. Cu toate acestea PVM nu garantează disponibilitatea sau continuitatea accesului la Web, nici existența unor erori în conținutul său sau că acestea sunt actualizate ca atare.


Răspundere

Accesul la pagina web și utilizarea oricăror informații sau mecanisme conținute pe acesta se efectuează sub responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.. 

PVM nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune și/sau pierderi care ar putea decurge direct sau indirect din accesarea sau utilizarea informațiilor conținute pe pagina Web și în special pentru orice informații referitoare la terțe părți diferite de  PVM, incluzând, dar fără a se limita la, acelea cauzate de sistemele de operare sau cauzate de viruși și/sau atacuri de sistem. De asemenea, PVM nu este responsabilă pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din cauza utilizării necorespunzătoare a paginii Web, a serviciilor sau problemelor privind acoperirea, a întreruperilor, lipsurilor sau deficientelor în comunicatii și/sau în comunicațiile pe Internet.

În plus, PVM nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu și/sau pierdere pentru software-ul și/sau hardware-ul utilizatorului care derivă din accesul și utilizarea Web-ului.

Utilizatorul este responsabil pentru deteriorarea sau pierderea de orice natură pe care PVM o poate suferi ca urmare a încălcării a oricăreia din obligațiile la care este supus Utilizatorul în conformitate cu această Notificare Legală şi a oricăror alte condiții stabilite pe Web și/sau de legislaţia în vigoare în orice moment.

 

Politicile privitoare la link-uri

a) Link-uri la Web 

Orice părți terţe care intenționează să includă un link către Web („Linking Website”) pe un site web trebuie să obțină consimțământul prealabil în scris al  PVM, să respecte legile actuale și sub nicio formă să nu-și poată stoca propriul conţinut sau a unei părți terţe care: (i) este ilicit, dăunător, violent, rasist, discriminatoriu, degradant, legat de sex etc. și/sau (ii) este inadecvat sau necorespunzătoar în legatură cu activitatea  PVM.

Link-ul în niciun fel nu înseamnă că PVM sprijină, promovează, garantează, supraveghează și/sau recomandă conținutul și/sau serviciile de conectare la website, și nici nu este responsabil pentru conținutul lui.

În cazul nerespectării oricărora din termenii menționați anterior, PVM va proceda imediat la retragerea consimțământului acordat conectorului către website, care va fi obligat să șteargă link-ul.

b) Link-uri către alte website-uri

Pe internet, pot fi incluse alte link-uri ce permit Utilizatorului să acceseze alte situri web („Website-uri asociate”).

Existența site-urilor asociate nu implică în niciun fel recomandarea, promovarea, identificarea și/sau conformitatea din partea PVM cu privire la declarațiile, conținutul și/sau serviciile furnizate prin intermediul site-urilor asociate. Ca urmare, PVM nu este responsabilă pentru conținutul și alte condiții ale site-urilor asociate și deci Utilizatorul este singura persoană responsabilă de verificarea și acceptarea acestora la fiecare acces și utilizare.

 

Proprietatea intelectuală 

Toate drepturile de proprietate intelectuală privind proiectarea, bazele de date, programele informatice care stau la baza acestora (inclusiv codurile sursă), precum și diferitele elemente care alcătuiesc internetul (texte, grafică, fotografie, înregistrări audio, combinații de culori etc.) („Conținutul”), precum și structura, selecția și ordinea acestora sunt deținute de PVM, PVM GROUP sau de licențiatorii săi. Toate logo-urile incluse pe Web (cum ar fi, dar fără a se limita la, mărci și/sau desene sau modele) sunt proprietatea PVM, PVM GROUP sau a licențiatorilor săi. 

Utilizarea Web nu implică acordarea oricăror drepturi asupra Web-ului sau a conținutului acestuia.

Utilizatorului ii este strict interzis să reproducă, să transforme, să distribuie, să comunice public, să pună la dispoziție, să extragă și/sau să facă orice altă formă de difuzare sau utilizare neautorizată a Web-ului, a Conținutului său și/sau a logourilor PVM.

Utilizarea neautorizată a Conținutului, Web-ului și/sau a logo-urilor PVM, precum și orice prejudicii survenite în drepturile de proprietate intelectuală a PVM si/sau PVM GROUP pot conduce la exercitarea acțiunilor și responsabilităților legale corespunzătoare care pot apărea din acestea.

 

Separabilitate 

În cazul în care oricare din clauzele prezentei Notificari Legale este declarată total sau parțial nulă sau invalidă, această nulitate sau invalidare va afecta doar dispoziția sau o parte a acesteia în cauză, în timp ce acestea vor rămâne menținute pentru restul, numai ținând seama de dispoziție sau o parte a acesteia care a fost afectată. În acest scop, doar prevederea nulă sau neavenită a acestei notificări legale va fi exclusă și nici o altă parte sau o prevedere a acesteia nu va fi nulă, invalidă, prejudiciată sau afectată din cauza nulității sau a invalidităţii, cu excepția cazului în care devine esențial să afecteze complet și integral această Notificare Legală.

Informaţii privind subiectul datelor

În conformitate cu legile de protecţie a datelor cu caracter personal în vigoare, Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Prague, the Czech Republic (în continuare numită „PVM”) informează că datele cu caracter personal (în continuare numite „Date cu caracter personal”) furnizate către PVM vor fi colectate şi prelucrate sub controlul PVM în conformitate cu următoarele:

 

a.              Scopurile și legalitatea prelucrării datelor

Prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru gestionarea relației dintre Dvs. și PVM. Pentru a gestiona corect această relație, PVM va procesa Datele Personale care pot include și categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sănătatea, rasa sau originea etnică, apartenența la sindicate, credința religioasă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc pe cale electronică și manuală, pe baza unor criterii logice compatibile și funcționale cu scopurile pentru care sunt colectate datele personale și întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

b.             Domeniul de aplicare al comunicării și diseminării Datelor

Datele personale vor fi prelucrate numai de către personalul autorizat de PVM sau de către companiile terțe (inclusiv orice altă companie a Grupului PVM), ALKA TRADING, instituții sau profesioniști care, ca prelucratori de date, desfășoară anumite servicii sau activități de prelucrare complementare scopurilor menționate mai sus.

Datele cu caracter personal nu vor fi difuzate în niciun fel.

c.              Transferul datelor cu caracter personal către ţări terţe

De asemenea, poate fi necesar pentru gestionarea relației noastre, ca unele date personale să fie transferate în țări terțe în care se află alte companii din grupul PVM sau parteneri PVM.

d.             Perioada de păstrare

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât relația este în vigoare. Ulterior, datele cu caracter personal vor fi păstrate numai atâta timp cât este necesar să se respecte orice reglementare legală care poate impune companiei PVM obligația de a păstra datele personale pentru o perioadă mai lungă de timp.

e.             Drepturile persoanelor vizate

PVM informează că aveți dreptul de a solicita accesul și modificarea sau ștergerea datelor Dvs. personale, de a restricționa sau obiecta cu privire la prelucrarea lor, precum și dreptul la portabilitatea datelor sau de a retrage consimțământul acordat prin adresarea către PVM a unei comunicări scrise adresate Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic sau trimiţând un email la pvmdpo@it.pvmgrp.com în atenţia Responsabilului pentru protecţia datelor.

Aveţi dreptul să depuneţi o plângere la o autoritate de supraveghere.

Împarte cu prietenii