Termeni de Utilizare

TERMENI DE UTILIZARE

NOTIFICARE LEGALĂ

ADMINISTRATORUL acestui domeniu www.mentos.ro(„Web”), este Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.(„PVM”), o companie cu următoarele date de identificare:

Sediu social: Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Prague, the Czech Republic

FISCALĂ: CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Detalii de înregistrare: C 37371 at the Municipal Court in Prague

ACCES WEB

Această Notificare Legală reglementează accesul și utilizarea de către utilizator („Utilizator”) a paginii web, cu scopul de a furniza utilizatorului informații legate de PVM GROUP, PVM, produsele, activitățile și promoțiile sale.

Prin accesarea şi folosirea Web-lui, Utilizatorul acceptă termenii acestei Notificări Legale, a Politicii de Confidenţialitate şi de folosire a Cookie-urilorBy şi a Politicii privind Cookie-urile pe Web.

Înainte de a utiliza Web-ul, Utilizatorul trebuie să citească cu atenție Notificarea Legală,Politicile privind Confidențialitatea și Cookie-urile, având în vedere că acestea pot fi schimbate și/sau modificate în orice moment. Dacă Utilizatorul nu acceptă termenii din Notificarea Legala, acesta/aceasta nu poate utiliza Web-ul sau conținutul acestuia.

FOLOSIREA ŞI FUNCŢIONAREA WEB-ULUI

Utilizatorul este de acord să utilizeze cu atenție Web-ul și informațiile conținute în acesta, şi că el/ea este supus/ă reglementărilor sale și prezentei Notificări Legale, precum și oricăror altor condiții necesare pe care PVM le poate stabili în acest sens Web.

În plus, utilizatorul nu poate să comită vreo infracțiune cu intenția de a distruge, de a folosi abuziv și/sau de a supraîncărca Web-ul sau de a împiedica sub orice formă utilizarea și funcționarea normală a acestuia.

Utilizatorul este informat că, în cazul în care nu sunt respectate Notificarea Legala, Politica de Confidențialitate sau Politica privind Cookie-urile, sau dacă nu sunt respectati orice alți termeni sau condiții relevante stabiliti pe Web, PVM își rezervă dreptul de a limita, suspenda și/sau intrerupe accesul Utilizatorului la Web, folosind orice măsură tehnică necesară.

PVM se străduiește să mențină o bună funcționare a Web-ului, să evite erorile sau, dacă este necesar, să le repare și să păstreze conţinutul Web-ului mereu actualizat în mod corespunzător. Cu toate acestea PVM nu garantează disponibilitatea sau continuitatea accesului la Web, nici existența unor erori în conținutul său sau că acestea sunt actualizate ca atare.


RĂSPUNDERE

Accesul la pagina web și utilizarea oricăror informații sau mecanisme conținute pe acesta se efectuează sub responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului..

PVM nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune și/sau pierderi care ar putea decurge direct sau indirect din accesarea sau utilizarea informațiilor conținute pe pagina Web și în special pentru orice informații referitoare la terțe părți diferite de PVM, incluzând, dar fără a se limita la, acelea cauzate de sistemele de operare sau cauzate de viruși și/sau atacuri de sistem. De asemenea, PVM nu este responsabilă pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din cauza utilizării necorespunzătoare a paginii Web, a serviciilor sau problemelor privind acoperirea, a întreruperilor, lipsurilor sau deficientelor în comunicatii și/sau în comunicațiile pe Internet.

În plus, PVM nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu și/sau pierdere pentru software-ul și/sau hardware-ul utilizatorului care derivă din accesul și utilizarea Web-ului.

Utilizatorul este responsabil pentru deteriorarea sau pierderea de orice natură pe care PVM o poate suferi ca urmare a încălcării a oricăreia din obligațiile la care este supus Utilizatorul în conformitate cu această Notificare Legală şi a oricăror alte condiții stabilite pe Web și/sau de legislaţia în vigoare în orice moment.

POLITICILE PRIVITOARE LA LINK-URI

a) Link-uri la Web

Orice părți terţe care intenționează să includă un link către Web („Linking Website”) pe un site web trebuie să obțină consimțământul prealabil în scris al PVM, să respecte legile actuale și sub nicio formă să nu-și poată stoca propriul conţinut sau a unei părți terţe care: (i) este ilicit, dăunător, violent, rasist, discriminatoriu, degradant, legat de sex etc. și/sau (ii) este inadecvat sau necorespunzătoar în legatură cu activitatea PVM.

Link-ul în niciun fel nu înseamnă că PVM sprijină, promovează, garantează, supraveghează și/sau recomandă conținutul și/sau serviciile de conectare la website, și nici nu este responsabil pentru conținutul lui.

În cazul nerespectării oricărora din termenii menționați anterior, PVM va proceda imediat la retragerea consimțământului acordat conectorului către website, care va fi obligat să șteargă link-ul.

b) Link-uri către alte website-uri

Pe internet, pot fi incluse alte link-uri ce permit Utilizatorului să acceseze alte situri web („Website-uri asociate”).

Existența site-urilor asociate nu implică în niciun fel recomandarea, promovarea, identificarea și/sau conformitatea din partea PVM cu privire la declarațiile, conținutul și/sau serviciile furnizate prin intermediul site-urilor asociate. Ca urmare, PVM nu este responsabilă pentru conținutul și alte condiții ale site-urilor asociate și deci Utilizatorul este singura persoană responsabilă de verificarea și acceptarea acestora la fiecare acces și utilizare.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală privind proiectarea, bazele de date, programele informatice care stau la baza acestora (inclusiv codurile sursă), precum și diferitele elemente care alcătuiesc internetul (texte, grafică, fotografie, înregistrări audio, combinații de culori etc.) („Conținutul”), precum și structura, selecția și ordinea acestora sunt deținute de PVM, PVM GROUP sau de licențiatorii săi. Toate logo-urile incluse pe Web (cum ar fi, dar fără a se limita la, mărci și/sau desene sau modele) sunt proprietatea PVM, PVM GROUP sau a licențiatorilor săi.

Utilizarea Web nu implică acordarea oricăror drepturi asupra Web-ului sau a conținutului acestuia.

Utilizatorului ii este strict interzis să reproducă, să transforme, să distribuie, să comunice public, să pună la dispoziție, să extragă și/sau să facă orice altă formă de difuzare sau utilizare neautorizată a Web-ului, a Conținutului său și/sau a logourilor PVM.

Utilizarea neautorizată a Conținutului, Web-ului și/sau a logo-urilor PVM, precum și orice prejudicii survenite în drepturile de proprietate intelectuală a PVM si/sau PVM GROUP pot conduce la exercitarea acțiunilor și responsabilităților legale corespunzătoare care pot apărea din acestea.

SEPARABILITATE

În cazul în care oricare din clauzele prezentei Notificari Legale este declarată total sau parțial nulă sau invalidă, această nulitate sau invalidare va afecta doar dispoziția sau o parte a acesteia în cauză, în timp ce acestea vor rămâne menținute pentru restul, numai ținând seama de dispoziție sau o parte a acesteia care a fost afectată. În acest scop, doar prevederea nulă sau neavenită a acestei notificări legale va fi exclusă și nici o altă parte sau o prevedere a acesteia nu va fi nulă, invalidă, prejudiciată sau afectată din cauza nulității sau a invalidităţii, cu excepția cazului în care devine esențial să afecteze complet și integral această Notificare Legală.