INFORMAŢII PRIVIND SUBIECTUL DATELOR

INFORMAŢII PRIVIND SUBIECTUL DATELOR

În conformitate cu legile de protecţie a datelor cu caracter personal în vigoare, Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Prague, the Czech Republic (în continuare numită „PVM”) informează că datele cu caracter personal (în continuare numite „Date cu caracter personal”) furnizate către PVM vor fi colectate şi prelucrate sub controlul PVM în conformitate cu următoarele:

a. Scopurile și legalitatea prelucrării datelor

Prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru gestionarea relației dintre Dvs. și PVM. Pentru a gestiona corect această relație, PVM va procesa Datele Personale care pot include și categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sănătatea, rasa sau originea etnică, apartenența la sindicate, credința religioasă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc pe cale electronică și manuală, pe baza unor criterii logice compatibile și funcționale cu scopurile pentru care sunt colectate datele personale și întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

b. Domeniul de aplicare al comunicării și diseminării Datelor

Datele personale vor fi prelucrate numai de către personalul autorizat de PVM sau de către companiile terțe (inclusiv orice altă companie a Grupului PVM), ALKA TRADING, instituții sau profesioniști care, ca prelucratori de date, desfășoară anumite servicii sau activități de prelucrare complementare scopurilor menționate mai sus.

Datele cu caracter personal nu vor fi difuzate în niciun fel.

c. Transferul datelor cu caracter personal către ţări terţe

De asemenea, poate fi necesar pentru gestionarea relației noastre, ca unele date personale să fie transferate în țări terțe în care se află alte companii din grupul PVM sau parteneri PVM.

d. Perioada de păstrare

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât relația este în vigoare. Ulterior, datele cu caracter personal vor fi păstrate numai atâta timp cât este necesar să se respecte orice reglementare legală care poate impune companiei PVM obligația de a păstra datele personale pentru o perioadă mai lungă de timp.

e. Drepturile persoanelor vizate

PVM informează că aveți dreptul de a solicita accesul și modificarea sau ștergerea datelor Dvs. personale, de a restricționa sau obiecta cu privire la prelucrarea lor, precum și dreptul la portabilitatea datelor sau de a retrage consimțământul acordat prin adresarea către PVM a unei comunicări scrise adresate Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic sau trimiţând un email la pvmdpo@it.pvmgrp.com în atenţia Responsabilului pentru protecţia datelor.

Aveţi dreptul să depuneţi o plângere la o autoritate de supraveghere.