Termeni de utilizare

CONDIŢII DE UTILIZARE

OBSERVAŢII LEGALE

S. C. Alka Trading Co. S.R.L., cu sediul in București, Șos. Străulești, nr 76-86

METODE ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

Utilizarea site-ului www.mentos.com.ro se supune termenilor şi condiţiilor de mai jos. Prin utilizarea acestui site şi prin descărcarea oricăror materiale şi/sau informaţii, Utilizatorul acceptă aceste termene şi condiţii, care produc efecte legale pentru Utilizator. 

LIMITELE UTILIZĂRII

Întregul conținut al website-ului www.mentos.com.ro se supune legilor aplicabile privind proprietatea intelectuală. Nicio pagină a site-ului sau o parte a acesteia nu poate fi copiată, reprodusă, transferată, publicată sau distribuită în orice fel fără acordul anterior scris al S.C. Alka Trading Co S.R.L.. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Utilizatorul poate stoca pe un calculator şi/sau tipări conţinutul site-ului sau părţi ale acestuia strict pentru uz personal. 

Mărcile comerciale şi logo-urile afişate pe site sunt proprietatea  Perfetti Van Melle Group şi sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea industrială. Mărcile şi logo-urile nu pot fi reproduce sau folosite în oricare alt site în afara site-ului Perfetti Van Melle Group B.V. fără acordul anterior scris al Perfetti Van Melle Group B.V. Mărcile comerciale şi/sau logo-urile afişate pe site-ul Perfetti Van Melle Group B.V. nu pot fi folosite ca adrese de internet pentru alte site-uri deţinute de terţe părţi, persoane fizice sau juridice. 

RĂSPUNDERE

S.C Alka Trading Co. S.R.L. garantează că informaţiile cuprinse în acest website sunt adevărate şi corespund faptelor conform momentului fiecărei actualizări de site; firma garantează că informaţiile oferite de S.C. Alka Trading Co. S.R.L.. respectă pe deplin principiile etice din afaceri şi buna credinţă. În nicio situaţie S.C. Alka Trading Co. S.R.L. nu va răspunde pentru orice pierdere sau daune, directă sau indirectă, care provine din utilizarea acestui website.  Informaţiile cuprinse în acest website pot fi incorecte sau greşite ca rezultat al unor probleme tehnice sau de altă natură, inclusiv dar fără limitare la, greşeli de tipografie, făcute la introducerea informaţiilor. S.C. Alka Trading Co. S.R.L. îşi păstrează dreptul de a schimba, actualiza sau schimba informaţiile cuprinse în acest website în orice moment, conform necesităţilor, fără obligaţia de notificare prealabilă.

HYPER-LINKURI

În cazul în care site-ul www.mentos.com.ro cuprinde hyper-linkuri către site-uri deţinute de terţe părţi, persoane fizice sau juridice,  S.C. Alka Trading Co. S.R.L. nu va răspunde pentru conţinutul acestor site-uri către care există link-urile. Utilizatorii care vizitează site-urile legate de  www.mentos.com.ro vor face acest lucru pe propria răspundere, în special cu privire la orice pierdere, daune sau costuri indirecte, de orice natură.  Link-urile către astfel de site-uri  nu va însemna nicio afiliere, garanţie sau altă legătură de orice natură între S. C. Alka Trading Co. S.R.L. şi proprietarul (proprietarii) website-ului respectiv.

 

CONFIDENŢIALITATE

Această Politică de confidenţialitate stabileşte prevederile de confidenţialitate legate de adunarea, procesarea, stocarea, dezvăluirea şi înregistrarea informaţiilor personale (folosind aşa-numitele “cookies”) pe site-ul (site-urile) Perfetti Van Melle.

1. Protejarea datelor personale
Protejarea datelor personale este foarte importantă pentru  S. C. Alka Trading Co. S.R.L. (“noi/nouă/noastră”), din România.. Este o parte a politicii noastre de bază să gestionăm datele personale pe care nu le trimiteţi în conformitate cu legea şi doar în scopul oferirii serviciilor cerute, precum şi în scopuri agreate de dvs. în mod expres. Înainte de a accesa Site-ul, vă informăm ce date avem nevoie de la dumneavoastră şi în ce scop sunt adunate şi folosite aceste date.  

Vom păstra confidenţialitatea strictă a datelor dumneavoastră personale. Pentru a proteja siguranţa şi confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale, vom asigura măsuri tehnice şi organizatorice adecvate şi vom cere părţilor care primesc datele dumneavoastră personale să facă acelaşi lucru.  Vom salva datele dumneavoastră personale doar pentru perioada de timp necesară în scopurile menţionate mai sus. După această perioadă de timp, datele dumneavoastră vor fi şterse.

Site-ul va face eforturi să respecte legea cu privire la toate activităţile de adunare, procesare şi stocare a datelor şi va trata orice cerere de acces în conformitate cu legea. Site-ul va folosi datele doar în moduri relevante pentru îndeplinirea scopurilor şi funcţiilor legitime pentru a nu prejudicia interesele persoanelor. Vom lua măsuri speciale la colectarea, procesarea şi stocarea oricăror date sensibile şi vom face toate eforturile pentru a păstra siguranţa şi corectitudinea tuturor datelor. Folosind Site-ul, sunteţi de acord cu aceste măsuri de procesare şi garantaţi că toate datele şi materialele furnizate, încărcate şi / sau stocate de dumneavoastră sunt corecte.

2. Strângerea datelor personale 
Datele personale pot include toate informaţiile individuale despre circumstanţe personale sau factuale ale oricărei persoane fizice. Acestea pot include, de exemplu, adresa de e-mail, numele, prenumele, locul şi data naşterii, adresa şi numărul de telefon, starea civilă, educaţia, profesia etc. Adunăm date personale de la vizitatorii Site-ului dvs. doar atunci când acest lucru este dorit de acea persoană şi dacă este necesar pentru participarea la anumite servicii.  Un exemplu în acest sens ar fi accesul la programe de marketing sau scheme promoţionale precum şi la anumite caracteristici oferite de noi sau de terţe părţi, dacă decideţi să participaţi.  

Prin intermediul link-urilor, Site-ul dumneavoastră poate fi direcţionat spre servicii de internet ale unor terţe părţi, care pot, la rândul lor, colecta, procesa şi utiliza date personale. Este posibil să trebuiască să vă înregistraţi şi să dezvăluiţi anumite date personale pentru a putea folosi aceste servicii ale terţelor părţi. În legătură cu acele servicii şi în conformitate cu legile aplicabile de protejare a datelor, operatorii  site-urilor externe de internet, care vă pot informa despre gestionarea datelor dumneavoastră personale conform propriei politici de confidenţialitate, sunt singurii răspunzători. Nu avem nicio posibilitate să ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt protejate de companiile respective în acelaşi mod în care sunt protejate de noi.  

3. Procesarea şi utilizarea datelor personale  
Procesăm şi utilizăm datele dumneavoastră personale doar în măsură în care aţi fost de acord şi/sau acest lucru este necesar pentru utilizarea serviciilor noastre. În special, cazul din urmă se aplică atunci când folosim datele după cererea dvs. în scopuri de comunicare, respectiv pentru a putea accesa un anumit conţinut sau pentru a vă putea oferi anumite informaţii despre produsele noastre. Cu condiţia să avem acordul dumneavoastră voluntar anterior cu privire la posesia informaţiilor legale necesare, putem folosi şi transfera datele personale individuale şi în scopul unei cercetări de piaţă sau al creării unor statistici sau în scopuri publicitare către alte companii afiliate (inclusiv din afara Europei). Utilizatorii vor fi contactaţi în scopuri de publicitate doar dacă au fost de acord cu acest lucru. Nu va exista nicio vânzare sau comercializare a datelor dumneavoastră personale cu alte companii neafiliate în niciun fel cu compania noastră. Nu vom crea niciun profil de utilizator sau profil de interese pe baza datelor dumneavoastră personale.

4. Utilizarea datelor personale în afara UE 
În măsura în care colectăm, procesăm sau utilizăm datele dumneavoastră personale, acest lucru se va face în conformitate cu prevederile statutare privind protecţia datelor. Aceste prevederi pot cere în anumite cazuri acordul dumneavoastră pentru adunarea, procesarea sau utilizarea datelor personale. Înainte de a ne trimite datele personale în contextul utilizării Site-ului, va apare o declaraţie automată de consimţământ pe ecranul calculatorului dumneavoastră.  Declaraţia vă poate informa despre utilizarea datelor personale şi despre transferul datelor personale din România spre companiile afiliate din Uniunea Europeană şi din afara Uniunii Europene, unde nivelul pretecţiei datelor personale poate fi mai scăzut, precum şi în  România  şi despre un transfer al datelor personale către terţe părţi. Vă rugăm să citiţi orice declaraţie de consimţământ care apare pe ecran cu atenţie. Dacă sunteţi de acord cu declararea consimţământului dumneavoastră voluntar şi explicit privind procesarea datelor dumneavoastră personale, aşa cum este descris în Politica de Confidenţialitate, inclusiv transferul datelor dumneavoastră personale către terţe părţi, bifaţi vă rugăm căsuţele respective pentru a indica acordul dumneavoastră.  Puteţi revoca acest acord în orice moment scriindu-ne la: S. C. Alka Trading Co. S.R.L., cu sediul in București, Șos. Străulești, nr 76-86. Puteţi face această revocare în orice moment.  Vom şterge apoi imediat datele dumneavoastră personale stocate.  

5. Cererea privind datele personale 
Mai mult, puteţi cere în orice moment şi în mod gratuit informaţii despre portofoliul datelor dumneavoastră personale stocate la noi, precum şi cu privire la orice declaraţie de consimţământ, informându-ne simplu în scris la: S. C. Alka Trading Co. S.R.L., cu sediul in București, Șos. Străulești, nr 76-86. Pe lângă acest lucru, puteţi cere, de asemenea, corectarea, blocarea sau ştergerea oricăror date astfel sau ne puteţi contacta dacă aveţi alte întrebări cu privire la această declaraţie de protejare a datelor. Puteţi folosi, de asemenea, această metodă de comunicare pentru a raporta orice încălcare a unui drept de proprietate intelectuală sau pentru a raporta orice conţinut inadecvat sau ofensator.

6. Înregistrarea datelor 
Site-ul poate colecta date tehnice despre tipul de browser de internet şi sistemul de operare folosit pe calculatorul dumneavoastră. Aceste informaţii nu vă identifică personal şi sunt folosite doar pentru identificarea utilizării Site-ului.  

Când accesaţi Site-ul nostru, serverele noastre de web vor înregistra în mod automat şi permanent anumite date de conexiune, precum numele furnizorului dumneavoastră de internet, site-ul de pe care ne vizitaţi, precum şi data, timpul petrecut, frecvenţa şi istoricul vizitei dumneavoastră. Înregistrăm aceste date doar în scop statistic şi nu le vom folosi în niciun alt mod.  

6.1 Cookies 
Vom înregistra datele de pe Site-ul nostru folosind “cookies”. Cookies sunt mici unităţi de informaţii stocate pe hard disk-ul calculatorului dvs. în scopul recunoaşterii utilizării multiple ale serviciile oferite pe Site.  Există aşa-numitele “cookies de sesiune” care sunt folosite pentru controlul conexiunii şi care vor rămâne în memoria principală a calculatorului dvs. Acest lucru înseamnă că un cookie de sesiune  nu va rămâne pe calculatorul dvs. după ce aţi închis browserul. Cele mai multe browsere web acceptă automat cookies. Nu există nicio informaţie personală stocată în cookie care este emisă de Site. Valoarea stocată în cookie este un identificator anonim care nu este legat de alte informaţii personale pe care le puteţi furniza în timpul vizitei. Dacă nu doriţi să primiţi aceste cookies, le puteţi dezactiva din browserul dvs. Aveţi, prin urmare, posibilitatea de a refuza întotdeauna instalarea unui cookie pe calculatorul dvs.,  deşi astfel puteţi afecta funcţionalitatea Site-ului. Nu folosim cookies pentru scopuri publicitare sau pentru crearea de profiluri de utilizator sau alte scopuri de evaluare comercială fără acordul dumneavoastră. Utilizarea de cookies are în principal scop statistic şi respectarea condiţiilor utilizatorului.

6.2 Date analitice de la Google

Site-urile pot folosi instrumente web analitice, precum Google Analytics şi/sau Unica, pentru a urmări interacţiunile cu un site şi pentru a stoca informaţiile, precum timpul petrecut pe site, dacă l-aţi mai vizitat înainte şi ce site v-a trimis la el. Se pot folosi statistici de măsurare a site-ului pentru a vă personaliza experienţa precum şi pentru a evalua - anonim şi în grup - statisticile privind activitatea pe website. Folosim aceste informaţii pentru a măsura eficienţa prezenţei web şi pentru a face rapoarte statistice.

Acolo unde folosim Google Analytics, putem împărtăşi aceste informaţii cu Gooogle pentru a ajuta Google să îşi îmbunătăţească produsele şi serviciile. Nici noi şi nici Google nu vom folosi (sau autoriza o terţă parte să folosească) acest instrument pentru a trasa sau colecta date personale despre dumneavoastră sau pentru a asocia informaţiile dumneavoastră personale datele din Google Analytics.

 

7. Modificări aduse acestei Politici de Confidenţialitate
Ne rezervăm dreptul de a schimba această politică de confidenţialitate în orice moment, cu respectarea regulamentelor aplicabile privind protecţia datelor. Vă vom informa despre orice amendamente materiale, caz în care puteţi revoca consimţământul  privind procesarea datelor. Din când în când vom actualiza, de asemenea, aceasta politică de confidenţialitate pentru a reflecta feedback-ul primit de companie şi de client. Vă încurajăm să consultaţi periodic această politică de confidenţialitate pentru a fi informaţi despre modul în care vă protejăm informaţiile personale. 

 

Împarte cu prietenii